კათედრის ხელმძღვანელი ირინა ზაქარეიშვილი

კათედრის ხელმძღვანელი  ირინა ზაქარეიშვილი
კათედრის ხელმძღვანელი ირინა ზაქარეიშვილი

пятница, 15 марта 2013 г.

ტესტები ბუნებაში

 შემაჯამებელ სავარჯიშოები თვითშემოწმებისთვის


ბუნება 1 კლასი

თავი II

ბუნება 2 კლასი

ბუნება 3 კლასი

ბუნება 4 კლასი

ბუნება 5 კლასი

ბუნება 6 კლასი

Комментариев нет: